Rok 1968 a beseda s pamětnicí

V pátek 24.11. jsme se spolu se třídami K3 a K4 zapojili do Měsíce filmu na školách, což je akce, kterou každoročně pořádá Jeden svět na školách zaštítěný Člověkem v tísni. Promítli jsme si dokument Josefa Pazderky „Invaze 1968: Ruský pohled“ a následně jsme měli příležitost besedovat s pamětnicí Věrou Roubalovou Kostlánovou, která vstřícně a poutavě zodpovídala všechny naše dotazy.
(B. Vencálková)

Samet na školách 2023

Dne 16. 11. jsme se v rámci projektového dne Sametu na školách zapojili do oslav Sametové revoluce. V rámci tohoto projektu se připomíná nejen samotný 17. listopad, ale také další hodnoty a témata, která s tímto datem neodmyslitelně souvisí.

Do tříd K3 a K4 tak zavítal diplomat z americké ambasády v Praze Niall Philips. Dále si třeťáci se čtvrťáky vyzkoušeli vytvořit vlastní návrhy migračních, důchodových či vzdělávacích reforem. Den byl pak zakončen přednáškou a debatou o (ne)přijetí eura v ČR.

V paralelním programu se ve třídách K1 a K2 dostali studenti od způsobů vlády a volební účasti k mediální gramotnosti – organizace Stužák mluvila o „mlhavé objektivitě“ zpravodajství. Nezůstalo však pouze u mluvení, žáci si také vyzkoušeli zastávat stanoviska různých institucí při simulovaném problému s místní chemičkou. Na závěr program zpestřil youtuber Lukefry, který po přednášce o médiích v digitální době velmi otevřenou a zábavnou formou zodpověděl všechny dotazy.

Děkujeme tedy #dikyzemuzem za úžasnou možnost zpestření dějepisné a společenskovědní výuky a těšíme se zase na příští rok!

(B. Vencálková)

Dny prevence s Městskou policií hl. města Prahy

Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme pro všechny ročníky připravili ve spolupráci se speciální policejní jednotkou z oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy cyklus přednášek a besed. Témata zahrnovala např. Listinu základních práv a svobod, šikanu, mobbing a bossing, kriminalitu mladistvých nebo závislosti. Studenti 3. a 4. ročníku si ale také vyzkoušeli sebeobranu v praxi a studentky z vyšších ročníků absolvovaly seminář nazvaný Bezpečí dívek. (R. Vít, B. Vencálková)

.

.

.

Akademie Díky, že můžem

V pátek 13.10. jsme se vydaly se třemi dobrovolnicemi z naší školy na Akademii Díky, že můžem. Jednalo se o přípravnou akci k Sametu na školách – k listopadovému festivalovému dni, kdy si budeme připomínat Sametovou revoluci. Spolu s Lori D. (K2), Kačkou Š. (K3) a Johankou M. (K4) jsme se účastnily bohatého programu, v rámci kterého jsme si prošly workshopem Gulag XR nebo poslechly přednášku Kovyho. A hlavně jsme se dozvěděly více o tom, jak celý festival naplánovat a zorganizovat. Děkujeme a už teď se těšíme na Samet! (B. Vencálková)

Exkurze do pravěké Archevity

Dne 6.10. jsme se se třídou K1 vydali na dějepisnou exkurzi do Roztok u Prahy, kde nás čekal interaktivní program zaměřený na pravěké artefakty se skvělou paní lektorkou Terezou. Osahali jsme si repliky dobových nástrojů, prohlédli si hrob germánské aristokratky a prošli si různá obydlí lidí žijících od neolitu do doby raného středověku. Děkujeme a těšíme se opět někdy příště! (Autor: B. Vencálková)

 

 

.

Adaptační a sportovní kurz Šlovice

Ve dnech 5. – 8. září se třídy K1 a K3 zúčastnily adaptačního, respektive sportovního kurzu v rekreačním zařízení v malé obci Šlovice v západní části CHKO Křivoklátsko. Program obou tříd se do velké míry lišil. Zatímco se studenti prvního ročníku, kteří se teprve poznávali, věnovali převážně seznamovacím hrám, aktivity studentů z K3 se nesly více ve sportovním duchu. Po povinné ranní rozcvičce, jež se pravidelně konala v 7:30, a snídani následoval dopolední sportovní blok – zpravidla se jednalo o posilovací cvičení podle taktovky pana učitele Blažka prokládané krátkými procházkami či míčovými hrami. Po obědě následoval odpolední blok, který se nesl spíše ve znamení kolektivních sportů. Studenti si vyzkoušeli přehazovanou, frisbee nebo vybíjenou. Z tohoto zažitého řádu výrazně vybočoval předposlední den, kdy se kompletní zájezd SŠKK vydal na 15 km dlouhou túru s vrcholem v podobě Skryjských jezírek známých ve spojitosti se spisovatelem Otou Pavlem. Zde se naše velká skupina rozdělila na ty, kteří si chtěli výlet o osm kilometrů prodloužit, a na ty, kteří usoudili, že jim původní plán stačí. Kromě povinných částí kurz nabídl také dobrovolný výstup na vyhlídku do údolí řeky Berounky při západu slunce či naopak ranní vycházku na nedaleký vrcholek, kde jsme naopak pozorovali úsvit. (M. Mareš)

Výsledky mezinárodní internetové soutěže Intersteno 2023

Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO se letos konala od 27. března do 28. dubna 2023. V České republice soutěž zaštiťuje spolek Interinfo ČR.

Soutěžící po tuto dobu mohli absolvovat až 17 desetiminutových opisů. Naši žáci byli nominováni do soutěží v opisu textů v českém jazyce.

V kategorii „žáci“ (13-16 let) se umístila na skvělém 62. místě Klára V. ze třídy K1, celkem v této kategorii soutěžilo 299 žáků z celého světa.

V kategorii „junioři“ (17-20 let) soutěžil za naši školu Jakub S. ze třídy K2, který se umístil na krásném 353. místě, a tím porazil dalších 296 žáků napříč celým světem.

Žákům gratulujeme a společně s vysvědčením předáváme účastnické diplomy.

Ing. Nikola Dvořáková

.

.

Exkurze do Památníku F. Palackého

Ve čtvrtek 22. června navštívila třída K2 Památník F. Palackého v jeho bytě v dnešní Palackého ulici.
Viděli jsme: Barokní palác s rokokovými prvky. Dobový nábytek ve stylu biedermeieru. Originální bytové doplňky. Spoustu obrazů, např. jeho rodné chalupy, členů rodiny nebo G. Washingtona od Vojty Náprstka. Palackého pracovnu. Krásnou sbírku folkloru, přehozy a součásti krojů. Zajímavé kožené křeslo v Riegerově pracovně. Antikou inspirované hodiny na pracovním stole. Porcelánové sošky. Na míru vyrobené poličky pro třídění administrativy. Obrovský klavír. Palackého smrtelnou postel. Knihovnu s díly F. Palackého i F. L. Riegera. Palackého brýle.
Zaujalo nás: Že posledních 16 let života strávil Palacký ve své pracovně. Že měl strumu, kterou zakrýval vysokým límcem. Že v rodině mluvili německy. Že spal v sedě kvůli svému astmatu. Že zamlada utrácel všechny peníze za knihy. Že Riegrům jednou někdo z ulice vhodil dlažební kostku, která je dnes v Národním muzeu, stejně jako mozek F. Palackého. Starosvětská atmosféra bytu v barokním paláci. Zajímavé pracovní listy. Příjemná paní průvodkyně. Oáza klidu v centru Prahy.

.

.