Úvod do praxe – březnové exkurze (K1)

V měsíci březnu jsme se s K1 v rámci Úvodu do praxe vypravili na dvě místa. Prvním místem byl Strahovský klášter, kde sídlí Památník národního písemnictví. Přivítala nás sympatická paní Tereza Arndt, která nám pověděla něco o funkci památníku a o jeho fondu. Všichni jsme byli uchváceni historickým interiérem kláštera a především výhledem na historické jádro Prahy. Dalším místem, kam jsme se vydali, byla Knihovna Náprstkova muzea. Zde nám paní Tydlitátová pověděla něco o fascinujícím životě Vojtěcha Náprstka a ukázala nám vzácné či jinak zajímavé svazky z knihovního fondu. Další zajímavostí bylo jistě indiánské týpí na dvoře muzea, kde se několik studentů málem zabydlelo.

Mgr. Jana Hegrová

 

 

 

 

Exkurze do Městské knihovny v Korunní (K1)

Dne 23.1. jsme se s K1 vypravili v rámci Úvodu do praxe na exkurzi do knihovny. Tentokrát jsme to neměli daleko, jednalo se o Městkou knihovnu v Korunní ulici. Přivítala nás sympatická paní knihovnice, která nám pověděla něco o knihovnách, o jejich rozdělení a chodu a také o tom, jak se můžeme stát čtenáři jejich knihovny. A abychom se nenudili, přichystala si pro nás ne úplně snadný pracovní list s tajenkou. Mohli jsme se tak projít knihovnou a zároveň hledat odpovědi na otázky z listu. Ne každému se však tajenku podařilo vyluštit!

Mgr. Jana Hegrová