Sbírkové dny pro Světlušku

V září se studenti naší školy zúčastnili sbírkových dnů pro Světlušku a za jediný den stihli v ulicích vybrat přes tři tisíce korun na nevidomé či slabozraké. Všem dobrovolníkům za jejich spolupráci děkujeme!

.