Školní výlety na Pražský hrad (K3) a do Vinoře a okolí (K2)

V úterý 27. 6. navštívila třída K3 Pražský hrad, kde si prohlížela zejména exteriéry – katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří, zbrojnice a střílny nad Zlatou uličkou či legendární věž Daliborku.

Ve čtvrtek 29. 6. navštívila část třídy K2, přírodní památku Bažantnice v Satalicích (první chráněné území vyhlášené na území Prahy) a přírodní rezervaci Vinořský park.

.