Adaptační a sportovní kurz Šlovice

Ve dnech 5. – 8. září se třídy K1 a K3 zúčastnily adaptačního, respektive sportovního kurzu v rekreačním zařízení v malé obci Šlovice v západní části CHKO Křivoklátsko. Program obou tříd se do velké míry lišil. Zatímco se studenti prvního ročníku, kteří se teprve poznávali, věnovali převážně seznamovacím hrám, aktivity studentů z K3 se nesly více ve sportovním duchu. Po povinné ranní rozcvičce, jež se pravidelně konala v 7:30, a snídani následoval dopolední sportovní blok – zpravidla se jednalo o posilovací cvičení podle taktovky pana učitele Blažka prokládané krátkými procházkami či míčovými hrami. Po obědě následoval odpolední blok, který se nesl spíše ve znamení kolektivních sportů. Studenti si vyzkoušeli přehazovanou, frisbee nebo vybíjenou. Z tohoto zažitého řádu výrazně vybočoval předposlední den, kdy se kompletní zájezd SŠKK vydal na 15 km dlouhou túru s vrcholem v podobě Skryjských jezírek známých ve spojitosti se spisovatelem Otou Pavlem. Zde se naše velká skupina rozdělila na ty, kteří si chtěli výlet o osm kilometrů prodloužit, a na ty, kteří usoudili, že jim původní plán stačí. Kromě povinných částí kurz nabídl také dobrovolný výstup na vyhlídku do údolí řeky Berounky při západu slunce či naopak ranní vycházku na nedaleký vrcholek, kde jsme naopak pozorovali úsvit. (M. Mareš)