Anežský klášter

21. ledna navštívili studenti K2 s prof. Mrázovou výstavu Středověké umění v Anežském klášteře. (Foto M. Mrázová)