As1 od 15.4.

Read the shorts texts on p. 66. Look up all the new words. Do exercise 7: True or false?

Look at page 69. Answer the questions in ex.1 in writing. Also, answer in writing: Ex. 2, 3, 4.

Read the text on p. 70 and 71. Look up all the new words. Do exercise 8.

Write 5 questions about the text, making sure you can find the answers in the text.

Do ex. 11 in writing on page 71.  Do ex. 13 on page 72.

———————————————————————————-

Send me by email: answers to ex. 1 on page 69 and the 5 questions about the text on pages 70 and 71 and also your answers to ex. 13 on page 72. Write them in the body of the email. Do not send me any files.  Do not send me any photographs, please.

(Zasílejte mi prosím pouze odpovědi na cvičení uvedená v předcházejícím odstavci v těle emailu – ne v souboru ani na fotce. Odpovědi na ostatní cvičení naleznete zde příští týden.)

YOU WILL FIND THE ANSWERS TO THE OTHER EXERCICES HERE NEXT WEEK.