Den naruby 2023

V úterý 5. prosince proběhl na naší škole již tradiční Den naruby, kdy se katedry, audiovizuální techniky a organizace aktivit ujali opět studenti. Záběr témat obsahoval (mimo jiné) historii tělovýchovy, kvantovou fyziku, ochranu přírody, vždy ožehavou politiku, historii a problematiku zločinu, subkultury mládeže i dospělých, exotické kultury, archeologii, kreslený film, soudobý zpěv a tanec, masovou i lidovou kulturu, a dokonce i workshopy pro šikovné ruce a kreativní mysl. Někteří přednášející navázali na témata předcházejících let, jiní se zapojili nově, anebo téma výrazně obměnili. Další studenti se vydatně zapojili do aktivit či diskuse a někteří při tom snad našli kuráž k vlastním vystoupením v dalších letech, aby zůstala i nadále zachována pestrost tohoto projektového dne. (J. Hoffmann)