Den naruby

V úterý 5. prosince proběhne tradiční projektový den Den naruby. Studenti si připraví přednášky, prezentace a workshopy na témata, která je zajímají, hodně o nich vědí a své znalosti, dovednosti a názory chtějí předat ostatním studentům a učitelům. Program akce najdete zde Program Dne naruby. Přihlásit se na jednotlivé akce bude možné na nástěnce u sborovny od pondělních 9.40.