Doplňovací volby do Školské rady

Doplňovací volby do Školské rady za dva letošní absolventy proběhnou v pondělí 2. října. Zletilí žáci odvolí v průběhu dopoledne, zákonní zástupci nezletilých žáků mohou přijít volit mezi 13. a 14. hodinou do kanceláře školy.