Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Školské rady

Za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů byly zvoleny Marie Chabrová a Zuzana Pospíšilová. Za pedagogické pracovníky byla zvolena Ing. Nikola Dvořáková. Nejbližší zasedání Školské rady proběhne v pondělí 9. října od 12.40 v jazykové učebně.