Fotografování tříd

V pátek 25. června v průběhu 2. vyučovací hodiny proběhne tradiční fotografování. Fotografie třídy a školy stojí 40 Kč, případná skupinka 20 Kč. Peníze vyberou pokladníci tříd a do pondělí 28. června odevzdají třídním učitelům.

.