Japonský svátek Hanami s K2

Třída K2 se inspirovala japonským svátkem Hanami a zavítala jedno jarní odpoledne do školní zahrady pod rozkvetlé stromy. Tento svátek pozorování květů přišel do Japonska z Číny. Lidé během něho pozorovali květy sakur, přičemž se tento svátek týkal výhradně šlechty. V Císařském paláci se konaly rozsáhlé slavnosti a kromě rozjímání pod rozkvetlými stromy k nim patřila také tvorba poezie.
Od 17. století se tento zvyk šířil i mezi prostý lid a básně byly nahrazeny občerstvením a láhvemi saké. V této souvislosti vzniklo japonské rčení „hana jori dango“, což znamená „knedlíček (jídlo) lepší než květ (krása).“ My jsme se studenty tento svátek pojali jako oslavu poezie a četli jsme pod stromem své oblíbené básně. (Tento text vznikl na základě porady s Davidem Novotným (K4b) a informací z www.japonskemalickosti.cz)