Ženeva 23. – 27. února 2015 – setkání se studenty v rámci projektu Comenius

Absolvovali jsme předposlední výjezd projektu – tentokrát do Ženevy. Téma znělo: Voda jako životní prostor.
Navštívili jsme s ostatními účastníky setkání např. přírodní rezervaci s pozorováním vodních živočichů a ptactva, šli jsme na výlet podél Rhony a ve městě jsme viděli kromě nejznámějších mezinárodních budov (OSN aj.) i botanickou zahradu nebo galerie. Ve škole studenti prezentovali své příspěvky k tématu a zbylo i trochu času na popovídání v němčině nebo v angličtině.
Polední výjezd projektu je naplánován na konec června do partnerské školy ve Stuttgartu.