Praha – setkání se studenty v rámci projektu Comenius – prosinec 2013

Projektové setkání všech partnerů se konalo v Praze od 3. do 6. prosince 2013. Skupinu 40 učitelů a studentů z Vídně, Stuttgartu, Bazileje a Ženevy doprovodily naše studentky z K2 v úterý 3. prosince dopoledne na procházce starou Prahou. Měly s sebou připravené krátké texty o nejznámějších památkách na cestě od Pražského hradu přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí. Odpoledne pracovali studenti ve škole a dokončili prezentace zadané ve Stuttgartu v říjnu.
Hlavní program v Praze měl téma Čištění odpadních vod. V mrazivém počasí se studenti a učitelé ve středu dopoledne dozvěděli, jak funguje čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze 6. Skupiny zaznamenávaly informace a pořizovaly fotografie. A pak zase do školy a zpracovat v nově vzniklých smíšených pracovních skupinách fotoreportáž. Společná večeře byla v restauraci U Medvídků.
Ve čtvrtek měli studenti volno a mohli si prohlédnout Prahu, koupit nějaké suvenýry nebo zajít na výstavu. Někteří se šli podívat na představení černého divadla.
Příští schůzka v Budapešti bude mít ale přece jen příjemnější téma: Léčivé prameny. Připravíme prezentaci o Karlových Varech a máme také přivézt vzorek některé české minerálky ke společné ochutnávce.