Maturitní ples 2023

V pátek 17. února 2023 se v sále holešovického hotelu Belvedere konal maturitní a imatrikulační ples Střední školy knižní kultury. Vrcholem beznadějně vyprodané společenské akce, jíž se účastnily necelé tři stovky hostů, byla vedle šerpování budoucích maturantů imatrikulace studentů prvního ročníku. Naši nejmladší studenti na rozdíl od maturantů neobdrželi tradiční šerpy, ale malé stužky upomínající na zahájení studia. Imatrikulaci a šerpování následoval proslov třídního učitele K4 Jana Hoffmanna. Oficiálnější polovinu večera vystřídala polovina uvolněnější, které dominovala série vystoupení třídy K4, a především volba krále a královny plesu spojená s volbou prince a princezny plesu. Za třídu K4 byli králem a královnou vyhlášeni Tereza N. a Dalibor S., ze třídy K1 hlasující nejvíce zaujali Klára B. a Dobromil K. Po vyhlášení a korunovaci Dušanem Blažkem a Ondřejem Pavlíkem následoval „královský“ tanec. Poté nadešla chvíle pro poslední hodinové taneční okno za doprovodu tříčlenné kapely Gurmania Band, po níž se čas maturitního a imatrikulačního plesu roku 2023 již definitivně naplnil. Většina účastníků se odebrala k domovu, pro maturanty tím ovšem večer zdaleka neskončil – na Vinohradech je totiž čekala afterparty. To už je ale jiná kapitola…

.