Divadelní představení pro děti ze ZŠ Perunova aneb velcí hrají malým

Foto: M. Mrázová

Představení Divadelní skupinky SŠKK pro děti ze ZŠ Perunka – pohádka O statečné princezně ze 3. prosince 2013.