Na od 22. 4.

Milé studentky, milí studenti,

zasílám Vám úkol na další týden. Jak jsem minule sliboval, abychom společně stihli probrat všechny naše maturitní otázky, budete některé týdny dostávat na vypracování dvě. To je i případ dnešní.

Vypracujte bodový scénář, tedy to, co si budete psát na potítku, tentokrát z těchto otázek:

2. Právní rámec podnikání, zákon o neperiodických publikacích, autorský zákon, ISBN, EAN.

11. Nakladatelství jako firma (poslání nakladatele a nakladatelského oboru, právní rámec podnikání v oboru, koncepce nakladatelství, tvorba edičního plánu, nakladatelské smlouvy, vymezení knižního trhu, vytipování knih podle prodejnosti a potřebnosti).

Jak si možná všimnete, otázky se částečně kryjí, takže to budete mí o něco snazší. V dalších týdnech budu postupovat při zadávání obdobně.

Soubory (každou vypracovanou otázku v samostatném souboru – např. Vašut – 2.doc a Vašut – 11.doc) mi zašlete do úterý 28. 4. 2020 do 12 hodin.

Na závěr tímto vyjadřuji uznání těm, kteří jste první úkol poslali, protože ve všech případech bylo množství chyb či nepřesností minimální a práce byly vypracovány opravdu velmi dobře.
Přeji pevné zdraví
Jan Vašut