Povinně-volitelné předměty (K3)

Milé studentky, milí studenti K3,

na emailovou adresu, kterou má Vaše třída společnou, byl odeslán email s odkazem na Google dokument, kde si budete potřebovat zvolit povinně-volitelné semináře pro příští školní rok. Postupujte prosím podle instrukcí v záhlaví dokumentu.

.