Odevzdávání maturitních prací K4

Studenti K4 odevzdají maturitní práci do konce února svým konzultantům elektronicky, a to ve formátu doc a pdf. Ve formátu pdf ji zároveň zašlou ředitelce školy. V listinné podobě ji pak ve dvou vyhotoveních odevzdají ředitelce školy po návratu k prezenční výuce.

 

 

.