Platba za KMD a KPVH

Prosíme všechny členy Klubu mladých diváků a Klubu přátel vážné hudby, aby zaplatili příslušnou částku (KMD 750 Kč, KPVH 450 Kč) bankovním převodem (s příslušným var. symbolem, popř. jménem studenta v poznámce), nebo v hotovosti v ředitelně školy, a to do 15. října.