Výtisky knihy NEZAPOMÍNEJ pro studenty K4

Milé studentky, milí studenti K4,

výtisky knihy NEZAPOMÍNEJ, kterou jste vytvářeli v rámci Nakladatelství s prof. Vašutem, jsou pro Vás připravené v kanceláři školy. Prosím přijďte si je vyzvednout během konání maturitních zkoušek, případně jiný den v červnu v úředních hodinách.

Mgr. Monika Krýže

.