Přijímací zkoušky

Ve dnech 13. a 14. dubna se konají přijímací zkoušky do prvního ročníku. Uchazečům byl dne 20. března doporučenou poštou odeslán informační dopis s pozvánkou k JPZ.

.