Stávka škol

Milí studenti, vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí k jednodenní výstražné stávce. Pro zapojení se do stávky se jednomyslně vyjádřili všichni interní vyučující. Výuka bude v tento den zcela zrušena ve všech třídách.

Podobně jako kolegové v ostatních školách chceme poukázat na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy a navrhované snižování prostředků ze státního rozpočtu pro školy. Tato problematika se netýká jen tzv. veřejných škol, ale v budoucnu ovlivní i školy soukromých zřizovatelů. Chceme, aby školství bylo prioritou vlády nejen deklarovanou, ale i skutečnou, chceme, aby pozitivní vývoj, ke kterému v oblasti školství dochází v posledních letech, pokračoval.

Děkujeme za pochopení.

Za SŠKK Alice Krýžová