Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Seznam přijatých uchazečů: zde
Tabulka s pořadím uchazečů podle výsledku hodnocení: zde

.