As od 20. 5.

TRAVEL

Milé šikulky z K3,

Napište 5 otázek v  různých slovesných časech na téma „cestování“ a zašlete mi je v těle emailu (tj. ne na fotce, ne v příloze.)

V pěti větách odpovězte na otázku z cv. 1 na s. 109: „Which place would you most like to go on holiday? Why?“ Těchto 5 vět mi rovněž zašlete v emailu.

OSTATNÍ CVIČENÍ MI EMAILEM NEZASÍLEJTE, SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NALEZNETE ZDE ZA TÝDEN.

Na s. 109 v učebnici vypracujte cvičení 2 a 3.  Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku, např. zde http://macmillandictionary.com/, a přepište si je do sešitu.

Na s. 110 si přečtěte text a vypracujte cv. 6, 8.

Na s. 112 vypracujte cv. 13, 14.

Na s. 113 vypracujte cv. 16, 17, 19, 21.

V případě potřeby vyhledejte neznámá slova ve slovníku, např. zde http://macmillandictionary.com/, a přepište si je do sešitu. (Tím, že si slova přepisujete, se je totiž učíte.)

Zkontrolujte si prosím svá vypracovaná cvičení z minulého týdne:

106/6

short stories, poetry, detective stories, funny stories, stories about time travel, stories of death, horror and ghosts.

107/8

1N, 2P, 3N, 4N, 5P

108/13

Joe went; I travelled;  They live; Have you seen…?;  I´ve lost; There was; We haven´t had