As1 – od 25. 3.

V učebnici na seminář si nalistujte strany 129-134  – oddíl SPEAKING BANK.

Zakryjte si papírem levý sloupec psaný anglicky tak, abyste viděli sloupe pravý – česky psaný. Pokuste se překládat napsané věty z češtiny do angličtiny a okamžitě kontrolujte. Pokud narazíte na novou frazeologii, slovo, vazbu, zapište si do sešitu a zkuste alespoň 6x opsat.

Jde o slovní zásobu vhodnou jak k maturitě, tak k souborné zkoušce, jak napovídají jednotlivé odstavce, např. ptáme se na cestu, popis obrázků, vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu.

Příprava k souborné zkoušce z AJ:  Vyzkoušejte si maturitu nanečisto – zadání z minulých let včetně klíče. Vhodné i jako příprava k souborné zkoušce z AJ.

Info k ústní části maturitní zkoušky – její struktura včetně ukázky pracovního listu: vhodné pro nácvik ústní části souborné zkoušky z AJ.

Dobrovolný úkol: přečtěte si alespoň jeden novinový článek v angličtině, vyhledejte nová slova, zapište je a VLASTNÍMI SLOVY  pěti větami  text shrňte, zašlete mi emailem (ne ve WORDU, ale v těle emailu).  Nemá smysl kopírovat části vět nebo celé věty z textu. (COPY and PASTE prosím ne.)  Na výběr máte z těchto serverů:

www.si.edu/

www.scientificamerican.com/

www.time.com/time/

www.newsweek.com/

www.newyorker.com/

www.theatlantic.com/

www.prospect.org/