Fj od 25.3.

Milé žákyně, milý žáku,
výuka bude tento týden mít dvě části: písemnou a ústní, protože při studiu cizího jazyka je důležité rozvíjet nejen písemný, ale i mluvený projev.

Jděte prosím do následujícího Google dokumentu, kde se v druhé tabulce označené SKYPE – Francouzština můžete zaregistrovat na Vámi zvolený čas, kdy proběhne naše cca desetiminutová konverzace ve francouzštině. Na daný časový termín se prosím zapisujte vždy po jednom.

Skype hovor proběhne, aniž byste si museli instalovat program či aplikaci Skype, nemusíte mít ani účet Skype. Stačí kliknout na následující odkaz https://join.skype.com/gCRaEd8HEK2f , potom zvolíte možnost „přihlášení jako HOST“, a tak se dostanete do konverzace s názvem FJ.  Pokud by se Vám nedařilo přihlásit, lze audio a video hovor uskutečnit prostřednictvím Facebooku; jsem tam jako „radek.sskk“

Během hovoru mějte prosím při ruce učebnici FJ. Položím Vám pár dotazů jako na běžné hodně FJ, přečtete kousek textu z učebnice, případně můžete klást Vy dotazy mně, pokud byste měli nějaké nejastnosti k učivu, rád je zodpovím.

Je možné, že někomu těch 10 minut bude málo, rád se s Vámi domluvím na dalším video hovoru.

Písemný  úkol – OPAKOVÁNÍ.

Otevřete učebnici na s. 172, kde vidíte tabulky se slovesy.

První je sloveso PARLER – první slovesná třída -ER. V pátém sloupci vidíte nadpis „IMPÉRATIF“, což jak asi víte, znamená rozkazovací způsob.

Parle. – Mluv.

Parlons.- Mluvme.

Parlez. – Mluvte.

U rozkazovacího způsobu se nepoužívají osobní zájmena. POROVNEJTE:

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB: Tu parles.

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB: Parle.

V druhé osobě v jednotném čísle u první slovesné třídy (tj. PARLER) odpadá koncové -s.

POROVNEJTE:

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB: Tu parles.

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB: Parle.

a) Napište na každý tvar rozkazovacího způsobu minimálně jednu větu. (Např. Mluv rychle. Mluvte pomalu/srozumitelně/souvisle…) Příslovce, ale i jiná slova můžete vyhledat ve slovníku zde. Případně zvolte jiné sloveso první třídy a napište další věty s rozkazovacími způsoby.

b) Následně věty napište jako záporné rozkazy.

VZOR: Parle. — Ne parle pas.

c) Jako předposlední sloveso je na s. 172 sloveso ETRE.

Sois. Buď. (výslovnost zde – Po otevření odkazu klikněte na ikonu výslovnost v levém dolním rohu rámečku.)

Soyons.  Buďme. (výslovnost)

Soyez. Buďte. (výslovnost)

Napište na každý tvar rozkazovacího způsobu minimálně jednu větu. (Např. Buď zde. Buďte doma…) Můžete využít papírového slovníku, nebo využít slovníku zde.

d) Věty následně převeďte do záporu.

Věty mi prosím zašlete emailem do 31.3.; text prosím nedávejte do Wordu, ale do těla emailu. Pište prosím své vlastní věty – minule mi přišlo pět emailů, kde byly úplně stejné věty a úplně stejné chyby.

Reálie:

Prozkoumejte web stránku pařížského muzea LOUVRE.

Proklikejte různé části web stránek a do emailu do 31.3. mi zašlete minimálně 10 slov, jimž rozumíte, protože je již znáte z angličtiny.