As1 od 6. 5.

Zkontrolujte si prosím svá vypracovaná cvičení z minulého týdne:

cvičení 12 na s. 72: underpaid, inspiring, career, popular, responses, included, engineering, differed, usually

cv. 18/s. 73: done, relevant, organized, clear, working, prefer, tell

cv.19 na s. 73: applying, should, where, for, have

cv. 21/74: white-collar, manual, office, unskilled, skilled, highly skilled, qualified, training, assistant, promotion, commute, stressful, holidays, pension  (pension plan — starobní důchod)

cv. 22 na s. 74: 2a, 5b, 4c, 1d, 3e

cv. 1/s. 75: car mechanic, fire fighter, secretary, receptionist, chef, air traffic controller,

cv. 2/s. 75: 1a, 2c, 3e, 4h, 5b, 6g, 7d, 8f

cv. 3 na s. 75: challenge, volunteer, costs, duties, salary, expenses, day off

cv. 5 na s. 76: is on, make, do, get, works, work

cvičení 8 na s. 76: 1F, 2A, 3E 4G 5B, 6C

cvičení 9 na s. 77: get, take, be, work

Úkoly na týden od 6. 5.:

FREE TIME AND CULTURE

V učebnici na s. 99 vypracujte cvičení 2 a 4. Na s. 100 si přečtěte text, vyhledejte všechna neznámá slova ve slovníku, přepište si je do sešitu a vypracujte cv. 7. Na s. 102 vypracujte cv. 13. Pokud v tomto textu narazíte na neznámou slovní zásobu, vyhledejte si ji ve slovníku a přepište do sešitu.

Vypracované úkoly mi nezasílejte. Řešení naleznete zde příští týden.

Přečtěte si anglický překlad básně „Bittersweet“ (autor Rumi). Zkuste odhadnout, jaké slovo (event. jaký slovní druh) by mohlo chybět v každé mezeře.

___ my hallucination
I saw my beloved’s flower garden
In my vertigo, in my dizziness
In my drunken haze
Whirling and dancing ____ a spinning wheel

I saw ____ as the source of existence
I was there ____ the beginning
And I was the spirit of love
Now I am sober
There is only the hangover
And the memory of love
And only the sorrow

I yearn ____ happiness
I ask ___ help
I want mercy
And my love says:

Look at me and hear me
Because I am here
Just ____ that

I am your moon and your moonlight too
I am your flower garden and your water too
I have come all this way, eager ____ you
____ shoes or shawl

I want you to laugh
To kill all your worries
To love you
To nourish you

Oh sweet bitterness
I will soothe you and heal you
I will bring you roses
I, too, have been covered _____ thorns

Vyslechněte zhudebněnou verzi básně a ověřte, zda jste správně odhadli chybějící slova.

https://www.youtube.com/watch?v=EPzryPkHSZQ

Ubezpečte se, že rozumíte tučně zvýrazněným slovům. Pokud ne, vyhledejte si je ve slovníku a přepište je do sešitu.