Dny prevence s Městskou policií hl. města Prahy

Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme pro všechny ročníky připravili ve spolupráci se speciální policejní jednotkou z oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy cyklus přednášek a besed. Témata zahrnovala např. Listinu základních práv a svobod, šikanu, mobbing a bossing, kriminalitu mladistvých nebo závislosti. Studenti 3. a 4. ročníku si ale také vyzkoušeli sebeobranu v praxi a studentky z vyšších ročníků absolvovaly seminář nazvaný Bezpečí dívek. (R. Vít, B. Vencálková)

.

.

.