Druhá část a slavnostní zakončení akce Adapťáci

Na 5. června připadá Světový den životního prostředí, takže o 2 dny předcházející pátek byl vhodnou příležitostí pro druhou část projektu Adapťáci.
Ta spočívala v Úklidovém dni, kdy třída K2 pod patronací Městské části Praha 6 sbírala do přírody pohozené odpadky v lokalitě Džbán (přehradní nádrž a okolí). Nepřálo nám až příliš teplé počasí, přesto jsme přiměřeným tempem na čerstvém vzduchu očistili zeleň od nepořádku.
Akce potom vyvrcholila – i za účasti třídy K3 – slavnostním pokřtěním školního dubu letního Dubínka, který od dubnového vysazení (odkaz zde https://www.sskk.cz/projekt-adaptaci-vysazeni-dubu-letniho-pokracovani-pro-skoly-a-verejnost-bude-3-6/ ) vyrostl a výrazně zezelenal. Kromě křtu a proslovu koordinujícího učitele přírodních věd zazněly také projevy hostů akce – pořadatelky celého projektu za Ekocentrum Koniklec Alice Končinské, předsedkyně komise životního prostředí MČ Praha 6 Martiny Kaňákové a zástupkyně studentské iniciativy Fridays for Future Magdaleny Snítilové.
Věřme, že tento projekt ukázal, jak realizovat ekologické obsahy vzdělávání nejen teorií, ale i praxí. A že na dobrodružství celého projektu z hájemství přírodních věd studenti našeho převážně humanitního oboru v budoucnu rádi vzpomenou.
.

.