Exkurze do mediatéky Francouzského institutu (K3)

Dne 14. 3. jsme se se studenty z K3, kteří studují jako druhý cizí jazyk francouzštinu, vypravili na exkurzi do mediatéky Francouzského institutu v Praze. Paní magistra Monika Lavallée nás provedla jednotlivými úseky mediatéky, vysvětlila nám, jak fungují, pověděla nám také o historii mediatéky, o jejich čtenářích a o trendech v současné francouzsky psané literatuře.

.