Odborná exkurze do Národní knihovny

Ve středu 24. ledna jsme se se studenty K1 vypravili v rámci Úvodu do praxe prozkoumat Národní knihovnu v Klementinu. Na nádvoří před knihovnou nás už vyhlížela naše průvodkyně, která nás zasvěceně provedla po celém komplexu bývalé jezuitské koleje, která vznikla už v roce 1556 na troskách dominikánského kláštera.  Dozvěděli jsme se, že v roce 1777, když už jezuité opustili Klementinum, prohlásila Marie Terezie tamní sbírky za veřejnou c.k. Univerzitní knihovnu. V současných sejfech jsou uloženy velmi cenné texty, např. řecké papyry z 1. století, nebo Kodex vyšehradský z konce 11. století. Největším zážitkem bylo pro nás asi procházet se po dlouhých chodbách a prohlédnout si Všeobecnou studovnu, původně klášterní refektář. Klementinum je právě ve fázi revitalizace, přičemž na konci roku 2018 se má zahájit závěrečná 3. fáze. Je to proces velmi zdlouhavý a náročný, protože veškeré stavební úpravy musí schválit památkáři. Zaměstnanci Klementina se v důsledku úprav různě stěhují po budově.  Ač v půl druhé zazvonil zvonec naší exkurzi, bylo stále ještě co říct a zůstalo pár nadšených studentů, kteří si ještě vyslechli paní průvodkyni v hale služeb. Exkurze byla vydatná, ale snad pro studenty zajímavá.