Soutěž o nejlepší třídní erb

Setkání nad třídními erby se vydařilo. Sice jsme se do jazykové učebny sotva vešli, ale zato jsme si byli blíže. Nejdříve paní profesorka Trégnerová zahájila celou akci a promluvila o jejím smyslu. Poté zástupci tříd sami zhodnotili, jak se jim práce na erbu dařila, jaké těžkosti naopak měli. Proces tvorby byl u některých tříd dramatický, ale nakonec všichni svůj erb dotáhli do zdárného konce. Studenti každé třídy za svou snahu získali sladkou odměnu. O výtvarně nejzdařilejším erbu pak hlasovali všichni přítomní. Krtkův dort, což byla cena pro vítěze, si odnesla třída K3a; tento erb ztvárnila Katka Korbelová a Marek Hovorka.