Univerzální umělec Jaroslav Vožniak

15. února zhlédla třída K4 v rámci Dějin umění výstavu významného českého malíře a grafika 2. poloviny 20. století Jaroslava Vožniaka v Muzeu Kampa. Studenti si tu ověřovali znalost termínů jako abstraktní a figurativní umění, surrealismus, akční malba, informel, neokonstruktivismus nebo koláž a asambláž, ale zároveň na sebe nechávali vystavená díla docela obyčejně působit.

A toto je výběr z charakteristik, vzpomínek a asociací, které studenti vytvořili týden po návštěvě galerie:

Alternativní. Groteskní. Poutající. Barevné. Abstraktní. Impulzivní. Děsivé. Expresivní. Originální. Strukturované. Salvator Dalí. Efektnost. Krev. Maso. Zbytky. Drolící se skála. Exprese. Emoce. Sen. Hlavy, oči, rty. Baroko a cetky. Bizarnost. Otevřenost. Chaos. Pravěk. Mužství. Strach. Znepokojení. Rozpaky. Varování. Veteš. Červená. Ženy. Jemnost s prvky agrese. Rozpolcenost. Vášeň. Chtíč.