Samet na školách 2023

Dne 16. 11. jsme se v rámci projektového dne Sametu na školách zapojili do oslav Sametové revoluce. V rámci tohoto projektu se připomíná nejen samotný 17. listopad, ale také další hodnoty a témata, která s tímto datem neodmyslitelně souvisí.

Do tříd K3 a K4 tak zavítal diplomat z americké ambasády v Praze Niall Philips. Dále si třeťáci se čtvrťáky vyzkoušeli vytvořit vlastní návrhy migračních, důchodových či vzdělávacích reforem. Den byl pak zakončen přednáškou a debatou o (ne)přijetí eura v ČR.

V paralelním programu se ve třídách K1 a K2 dostali studenti od způsobů vlády a volební účasti k mediální gramotnosti – organizace Stužák mluvila o „mlhavé objektivitě“ zpravodajství. Nezůstalo však pouze u mluvení, žáci si také vyzkoušeli zastávat stanoviska různých institucí při simulovaném problému s místní chemičkou. Na závěr program zpestřil youtuber Lukefry, který po přednášce o médiích v digitální době velmi otevřenou a zábavnou formou zodpověděl všechny dotazy.

Děkujeme tedy #dikyzemuzem za úžasnou možnost zpestření dějepisné a společenskovědní výuky a těšíme se zase na příští rok!

(B. Vencálková)