Jeden svět – Neslyšící syn

Studenti K1 zhlédli 6. března v rámci filmového festivalu Jeden svět film Neslyšící syn. Jde o dokument natočený otcem neslyšícího chlapce, který mapuje celý jeho dosavadní život od dětství v Holandsku, přes základní a střední školu až na univerzitu pro neslyšící v USA. Popisuje každodenní život a problémy neslyšícího dítěte a teenagera ve slyšící rodině, otázku používání znakové řeči, interakci se „slyšícím“ světem i navazování partnerských vztahů. Po dokumentu následovala diskuze na stejné téma. A tady je několik Vašich ohlasů na  film:

Zaujalo mě, že má každá země svoji verzi znakové řeči a také různé dialekty a že se stále více rozšiřují studijní obory a možnosti pro neslyšící…

Překvapilo mě, že tito lidé svou indispozici sluchu většinou neberou jako překážku a to ani přes to, že dříve neměli tolik možností, co se týká třeba školství a toho, že jim v podstatě nezbývá nic jiného než se s tím smířit a naučit se s tím žít… Líbí se mi, že jsou jednou komunitou a čím dál více slyšících lidí je schopno a ochotno s nimi komunikovat jejich znakovou řečí. Mně osobně znaková řeč vždy fascinovala a ráda bych se ji někdy naučila…

Líbil se mi vztah mezi Tobiasem a jeho rodinou. Film ve mně vyvolala tendenci nelámat si hlavu s malichernostmi, protože opravdové štěstí je, že každé ráno můžeme vidět či slyšet naše blízké…

Film byl zajímavých pohledem do světa neslyšících. Myslím, že Tobias měl a má velkou výhodu, že se může pohybovat hlavně ve světě neslyšících, kde se může setkávat s lidmi, kteří vnímají svět podobně, a může se cítit jejich součástí…

Velmi mě zaujal příběh tohoto kluka, který opravdu neměl lehký život. Byla jsem překvapená, co všechno se může odehrávat v neslyšící osobě (pocity, emoce). Je úžasné, jak i přes svůj handicap šel do všeho naplno. Chodil na velké hudební festivaly a vnímal rytmus. Klobouk dolů před takovými lidmi…

Chvílemi mi přišlo, že je ve filmu příliš velké ticho, hudba v pozadí by tedy nebyla špatná… Je ale možné, že právě v tomto tichu byla jakási skrytá myšlenka – alespoň na malou chvíli zakusit to, co musí Tobias snášet celý svůj život…

Jsem ráda, že jsem možnost vidět svět neslyšících z jiné perspektivy, než z té venkovní. Díky tomuto filmu se pravděpodobně na každého neslyšícího budu koukat jinak, se soucitem, pochopením a vírou, že ten dotyčný dostane všechno, po čem touží…

Je úžasné, že se Tobiasovu otci podařilo zachytit tolik momentů jak z jeho dětství, tak ze současného života. Bylo vidět, že znaková řeč může plně nahradit řeč mluvenou, což je až neuvěřitelné. I neslyšící mohou žít normální život a je pěkné, že se Tobias rozhodl vyučovat a tím i dál šířit znakovou řeč…

 

 

 

 

Odborná exkurze do Národní technické knihovny

7. března jsme se v rámci Úvodu do praxe za doprovodu paní profesorky Krýže podívali do další velice významné instituce, kterou byla právě Národní technická knihovna.

Cesta proběhla výjimečně hladce a bez komplikací a kousek od zastávky Dejvická jsme spatřili opravdu monumentální stavbu, kterou byla budova Národní technické knihovny, jež byla slavnostně otevřena 9. 9. 2009 v 9:09. Dlouho se zvažovalo místo, kde by mohla tato budova vzniknout, a nakonec se architekti rozhodli pro ideální místo v blízkosti areálu vysokých škol.

Poté, co jsme navštívili šatnu, jsme zamířili do místnosti, kde jsme dostali stručnou přednášku o historii knihovny samotné a následně přímo o této budově. Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si kopii dekretu českých stavů z 9. listopadu 1717, kterým byl Christian Willenberg jmenován do funkce profesora inženýrství, a ve svém bytě začal právě Willenberg vyučovat další budoucí inženýry. Původně byla inženýrská škola zaměřena pouze na bojové inženýrství, postupně ale přicházely další technické obory. V roce 1718 se Willenbergova sbírka knih stala základem fondu dnešní NTK.

Následovala prohlídka budovy, která se skládá celkově ze 6 pater, přízemí a ještě 3 podzemních pater, které slouží převážně jako knihovní sklady. Prohlédli jsme si až neuvěřitelně rozlehlou hlavní část budovy, ve které se nachází kromě jiného také interaktivní pískoviště, které v nás vyvolalo znovu ten nostalgický pocit malého dítěte, které si hraje s bábovičkou. Dále několik studoven, jako například týmové, tiché, nebo individuální studovny. V celé budově je také přehledný orientační systém, který se skládá mimo jiné z více než 60 piktogramů, orientačních sloupů a zářivek, které vždy směřují do středu budovy.

Na závěr jsme se dozvěděli několik informací od vedoucí pracovnice akvizice a měli jsme možnost také položit několik dotazů. Jako poslední jsme fascinovaně hleděli na automatickou vracečku knih, která díky elektromagnetickému pruhu, který obsahuje každá kniha v knihovně, dokáže rozpoznat, do jakého patra/oddělení daná kniha patří.

Celkový dojem z exkurze byl rozhodně pozitivní, bylo zajímavé zjistit, kolik informací se tu shromažďuje teoreticky už od 18. století a také, že uživatelem této knihovny se může stát i občan, který nestuduje žádnou z vysokých škol, se kterými NTK spolupracuje. Myslím, že všichni jsme byli s touto exkurzí velice spokojeni a jsme zvědaví, kam se podíváme příště. (Autor textu a fotek: Tadeáš Novák z K1)

 

Lyžařský a turistický kurz – vyúčtování

Po obdržení faktur od všech dodavatelů bylo provedeno zúčtování záloh oproti nákladům lyžařského a turistického kurzu a všem účastníkům vznikly přeplatky. Ty budou v nejbližší době zaslány na účty, ze kterých byla poukázána záloha. Přeplatky se liší podle toho, zda byl účastník lyžař či turista a také na výši pojištění, které bylo rozdílné dle věku.

Martina Kulhánková – zástupkyně pro ekonomické záležitosti SŠKK

 

 

 

Účast v okresním kole Olympiády z anglického jazyka

V pátek 23. února se v DDM Ulita konalo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka, do kterého se z naší školy probojovaly Linda Šmolíková (K2) a Nadia Rachůnková (K3). Nadia se kvůli nemoci nakonec soutěže nemohla zúčastnit, a tak vyrazila vyrazila Linda úplně sama. Linda se umístila na 5. místě z 8 soutěžících s celkovým počtem 56 bodů, přičemž maximálně bylo možné získat 75 bodů. Výsledek z testu měla Linda 2. nejlepší. Celkově byla skóre soutěžících dost vyrovnaná. Gratulujeme ke krásnému výsledku!