Doplňující informace k přijímacím zkouškám

Podle mimořádného opatření MZd pro konání přijímacích zkoušek je vyžadováno doložení potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění covid-19, který není starší 7 dnů. Bližší informace najdete zde.

 

.