PEK K2 od 20. 5.

Milé žákyně, milí žáci,

na s. 96 v učebnici si přečtěte poslední dva ostavce s titulkem „Životopis“ a následně na s. 97 oddíly „Zapamatujte si“ a „Náležitosti životopisu“.

Do sešitu si zapište odpovědi na tyto otázky: Co znamená zkratka CV?  Co je cílem životopisu? Jaká přídavná jména charakterizují životopis v oranžovém rámečku „Zapamatujte si“ na s. 97? Jaké jsou náležitosti životopisu?

Cvičně opište Ukázku 2 Životopis na s. 100. Emailem mi v souboru zašlete buď svůj vlastní životopis vypracovaný podle vzoru na s. 100, nebo životopis fiktivní rovněž podle vzoru na s 100.

Píšete nadále v programu ZAV. V květnu je počet cvičení na známku jedna 1760, dva 1640, tři 1530, čtyři 1400.

Je asi zbytečné připomínat, že v dnešní době se počítače používají téměř v každé firmě, ale i v jiných institucích, a proto umět psát všemi deseti prsty na počítači se náramně hodí na nejrůznějších pracovních pozicích.