K2 od 22. 4.

I

M_PosloupnostiRozvijeni M_Info

A2

NA2

ČJ

NA1

SL, DU

ZPV_Info ZPV_OrganoveSoustavyTest NervovaS.(Cast1) NervovaS.(Cast2)

D

DF

SV

ČL Thám ČL – dokument

Kn

A1

PEK – na s. 61 v učebnici si přečtěte kap. 3. 1. 12 Reklamace. Najděte tam odpovědi na tyto otázky: Co má odběratel právo reklamovat? Z čeho vyplývá nárok na reklamaci? Kdo píše reklamaci a komu ji posílá? Jaká je struktura reklamace?  Opište příklady vyjadřování v reklamacích na s. 61 – úvod, hlavní část, závěr. Následně cvičně opište příklad na s. 62. Potom podle tohoto vzoru vypracujte na s.63 buď cvičení 4, nebo 5. Doplňte chybějící odvolací údaje. Známku zapíšu do Bakalářů. Píšete nadále v programu ZAV. V dubnu je počet cvičení na známku jedna 1720, dva 1600, tři 1500, čtyři 1350.