K2 – od 8. 4.

ČL

A2

A1-OPAKOVÁNÍ; setkání nad učebnicí AJ

N A1

SL a DU

D

M

ZPV_Info ZPV DychaciSoustavaCloveka

ČJ; ČJ_cvičení

Kn – opakování: shlédněte toto video https://youtu.be/NJKCAjbxiqI V třídním emailu naleznete instrukce, jak se nechat vyzkoušet.

PEK – na s. 52 v učebnici si přečtěte kap. 3. 1. 8 Avízo. Zaměřte se na jeho definici, strukturu, příklady vyjadřování. Cvičně opiště příklady vyjadřování v avízu a  ukázku na s. 52 (email). Podle tohoto vzoru vypracujte buď cvičení 4, nebo 5 na s. 53 a zašlete mi do 14. 4. emailem. Známku zapíšu do Bakalářů. Píšete nadále v programu ZAV. V dubnu je počet cvičení na známku jedna 1720, dva 1600, tři 1500, čtyři 1350.