K2 od 1. 4.

D

DF

SV

ZPV_Info ZPV_Otazky  Obeh(A)   Obeh(B)     Obeh(C)   Obeh(D)

ČJ

I

M Info M Posloupnosti M LogaritmickeVzorce

DU

SL

A1

N A2

N A1; Pracovní list N A1

ČL Dobrovský ČL – dokument

A2

Kn Úrok; úroková míra. Úkol – emailem do 7.4.2020: Vysvětli vlastními slovy prvňákovi, co to je Česká národní banka a čím se zabývá. Čerpat lze na https://www.cnb.cz/cs/. Pište vlastní věty, neopisujte od spolužáků, nekopírujte bez rozmyslu odstavce z internetu. Uvádějte prosím zdroje, odkud čerpáte.

PEK – Píšete nadále v programu ZAV. V dubnu je počet cvičení na známku jedna 1720, dva 1600, tři 1500, čtyři 1350. Dobrovolný úkol: Na s. 49 v učebnici si přečtěte kap. Odmítnutí objednávky; zaměřte se na její podobu, strukturu, příklady vyjadřování. Ukázky 1 a 2 (s. 49 a 50) cvičně opište. Vypracujte buď úkol 5, nebo 6 na s. 51 podle vzoru na s. 49 a 50. Chybějící odvolací údaje doplňte.