Materiály ke samostudiu – od 11.3.2020 do 17.3. 2020

Níže naleznete informace týkající se samostudia po dobu dočasného uzavření školy. Vypracované úkoly prosím zasílejte jednotlivým vyučujícím emailem, případně postupujte podle jejich instrukcí.

Týden od 11.3.2020 do 17.3. 2020

K1

M: Resene mocniny; NavodKWebu; NapsatNaWeb 

ÚP: ÚP SAMOSTUDIUM

DU: Nastudovat poznámky v zaslaném materiálu samostudium K1 DU 1 a doplnit o výpisky z Průvodce výtvarným uměním I: Řím (doplnění architektury; sochařství a malířství): s. 124 – 137
Křesťanská antika (raně křesťanské umění): s. 137 – 141

Odkazy na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=q-yUaLqsbuw
https://www.youtube.com/watch?v=goZXIyPLpY0
https://www.youtube.com/watch?v=IDCVcuVR5w8
https://www.youtube.com/watch?v=qBLX1n6s_Nw

A1: Přečtěte si následující novinový článek, vyhledejte všechna neznámá slovíčka ve slovníku, zapište si je do svého sešitu – slovníčku:  http://www.bbc.com/travel/story/.  

Text shrňte vlastními slovy do 5 anglicky psaných vět (sumarizace textu).  K textu napište 5 otázek tak, aby bylo možné na ně najít odpověd´ v textu.

Napište esej na dvě z následujících témat; každé v rozsahu cca 150 slov (tj. dohromady cca 300 slov), text čleňte na odstavce a zašlete mi emailem:

 1. My last weekend   
 2. Why I wanted to study at the Secondary School of Book Culture
 3. My best friend
 4. Why it is useful for teenagers to study French (German) in the 21st century
 5. My plans for the future
 6. The world´s biggest problem

Využívejte při psaní papírového či elektronického slovníku: např. www.dictionary.com

Vypracované úkoly mi zašlete emailem nejpozději do 17.3. Známky zadám do Bakalářů.

Kdo zatím neodprezentoval svou prezentaci, si ji připraví a přednese po znovuzahájení výuky. 

A2: samostudium K1

N: Vypracujte cvičení na str.167/cv.17,18,19,20. Naučte se slovíčka ze 4.lekce a to 4B a 4C. Vypracované úkoly zašlete emailem nejpozději 17.3.

F: Alespoň dvakrát opište text „Le sac de Jacques“ na s. 28 v učebnici, abyste si procvičili pravopis; po otevření školy bude diktát. Vypracujte cvičení v učebnici na s. 29/4,6,7,8 a zašlete mi emailem.  Emailem zašlete domácí úkol, který měl být na naši hodinu 12.3.: pracovní sešit s. 20/ cv. 10, 12 a s. 21/ cv. 13.

Převed´te do množného čísla tyto věty a pošlete mi emailem:

C´est une jeune fille. La copine de Suzanne est ici. Quelle est votre fille? Ce n´est pas le magnétophone. 

Převed´te do jednotného čísla a pošlete mi emailem:

Nous savons nager.  Vous savez compter.  Ils ont des manuels.  Vous avez les cassettes.

Elles sont ici.

Na s. 174 v učebnici si nastudujte přítomný čas nepravidelných sloves ÉCRIRE – psát a LIRE – číst (první sloupec v tabulce INDICATIF – présent).  Napište mi emailem minimálně 10 vět (kladné, záporné, otázky) na tato nepravidelné slovesa: LIRE, ÉCRIRE, SAVOIR, AVOIR.

V případě potřeby je k dispozici slovník:  https://slovnik.seznam.cz/, případně www.larousse.fr,  kde lze ověřit i výslovnost.

Email s vypracovanými úkoly zašlete nejpozději 17.3.2020.

PEK: Žáci nadále píší v programu ZAV. V březnu je počet cvičení na známku jedna 840, dva 770, tři 700, čtyři 630. Po znovuotevření školy bude následovat čtvrtletní práce a klasifikace (písemná práce) za měsíce březen-duben.

Kn: Instrukce k samostudiu zde. Dokument k prostudování zde.

Sv: Úkol  

SL:

Starověká literatura Říma – obecné

 • přečíst učebnici s. 26-27
 • PS s. 22/10

Archaické období

 • výpisky z s. 28 (Andronicus, Plautus)
 • najdi informace na internetu o: Gnaeus Naevius
 • cvičení PS s. 23/1,1,2,3

ČL: Česká literatura pro týden od 11. do 17. března 

ZPV: K1ZPVKontrolniOtazky  K1ZPVNaWeboveStranky  Nastudujte si Ekologie – Potravní řetězce

D, DF: Zadání ke samostudiu 

ČJ:

Opakování vývojových změn v ČJ

 • doplnit tabulku níže

Vývoj českého pravopisu

 • výpisky UČ s. 21-22 (primitivní, spřežkový pravopis, diakritický pravopis)
 • UČ s. 22/1,2 (fialová tabulka), otázky 1,2 (béžová tabulka)
 • kdo ještě neodevzdal text „status na FB“, pošle mailem do pátku (vybrat si jakoukoliv literární postavu, která píše status, ve statusu se nesmí objevit jméno postavy – bude se hádat)

ZMĚNA

NÁZEV

PŘÍKLAD

OBDOBÍ

A > Ě

     

Ó > UO

     
 

DIFTONGIZACE

   

UO > Ů

     
   

ZELÉ > ZELÍ

 
   

MLADÝ > MLADEJ

 
   

NOGA > NOHA

 
 

STAHOVÁNÍ SAMOHLÁSEK

   

 

K2

IT: Vytvořte hromadnou korespondenci pro deset adresátů. Tématem jsou výsledky přijímacích zkoušek.

M: K2LogaritmickeVzorceSUlohami; K2NavodKWebu; K2NapsatNaWeb

DU:
Průvodce výtvarným uměním III: Zaalpská renesance v Německu, Španělsku, Holandsku a Belgii s. 49-58 – prostudovat + výpisky, další obrázky můžete googlovat.
Mimoitalská renesance:
https://www.youtube.com/watch?v=nPSwn4QO2zk – Hieronymus Bosch
https://www.youtube.com/watch?v=3uBSzOHT87w&list=PLK9CgWHTb8yvj79m_YJvsqt3utsIVzEdk – Albrecht Dürer

A1: V pracovním sešitě je na vnitřní straně obalu seznam nepravidelných sloves. Napište a emailem mi zašlete 20 vět na tato nepravidelná slovesa v minulém čase a 20 vět v předpřítomném čase nejpozději 17.3.2020.

Písemně zodpovězte otázky z učebnice ze str. 94/ cvičení 5 a zašlete mi emailem rovněž do 17.3.2020 v celkovém rozsahu minimálně 150 slov. Známky zadám do Bakalářů.

Shlédněte tyto videoklipy a porovnejte je z různých hledisek (hudba, video, zpěv…):  https://www.youtube.com/watch?v=ViHiOopNTlchttps://www.youtube.com/watch?v=bicDDnL8FhAhttps://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uIhttps://www.youtube.com/watch?v=7b2T8K2D-ps

Vypracované porovnání v rozsahu minimálně 100 slov mi zašlete emailem do 17.3.2020.

Přečtěte si následující článek, vyhledejte neznámá slova ve slovníku: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51547686. Napište k textu 4 otázky tak, aby na ně odpověd´ byla v textu. Otázky mi zašlete emailem do 17.3.2020.

Kdo zatím neodprezentoval svou prezentaci, si ji připraví a přednese po znovuzahájení výuky. 

A2: K2 samostudium

PEK: Žáci zašlou emailem nejpozději 13. 3. zadaný úkol z poslední hodiny, jmenovitě: vypracovat nabídku – obchodní dopis; mají možnost volby mezi cvičením 4 (obchodní dopis), nebo 5 (obchodní dopis) na str. 34 v učebnici. Vzor je na str. 32 v učebnici, struktura a příklady vyjadřování v nabídkách na s. 31.

Žáci nadále píší v programu ZAV. V březnu je počet cvičení na známku jedna 1680, dva 1550, tři 1400, čtyři 1300. Po znovuotevření školy bude následovat čtvrtletní práce a klasifikace (písemná práce) za měsíce březen-duben.

Kn: Opakování – vypracujte úkoly a zašlete emailem Kn K2 Opakování. Nastudujte si materiál na nové téma „Peníze – platební styk“. Ve škole bude nové téma zopakováno a dovysvětleny případné nejasnosti před testem.

ZPV: K2ZPVKontrolniOtazky K2ZPVNaWeboveStranky Nastudujte si Botanika – Semenné rostliny Ovocnařství a růže 

D, DF, SV: Zadání k samostudiu 

ČJ:

Významové vztahy

 • výpisky UČ s. 7/ Slova významově nadřazená a podřazená
 • UČ s. 7/1 (slovo kniha)
 • dodělat pracovní list (vytvořit intenzifikační a emocionální řadu; určit příznak synonym; druh homonymie; významové vztahy v grafu, pojmenovat je) – kdo nemá, v příloze: Významové vztahy – cvičení
 • kdo ještě neodevzdal text „status na FB“, pošle mailem do pátku (vybrat si jakoukoliv literární postavu, která píše status, ve statusu se nesmí objevit jméno postavy – bude se hádat)

N A1: distanční výuka

N A2: Vypracujte celou str.103/cv.15 a 16; dále celou str. 104/18. Naučte se vyjmenovat                  předložky s dativem a akusativem – str.104 žlutý rámeček dole. Vypracované úkoly                zašlete emailem nejpozději 17.3.

SL: zadání a úkoly viz příloha. Samostudium K2 SL 1K2 SVĚTOVÁ LITERATURA ŠPAN.

ČLČeská literatura pro týden od 11. do 17. března

K3

IT:Vytvořte tabulku v Excelu I. Knihovna má deset knih v různých počtech. Navrhněte řešení pro kontrolu „vrácení“; také aby bylo vidět, kolik knih bylo vypůjčeno.

M: PrikladyDelkaStredUsecky   K3NavodKWebu    K3NapsatNaWeb

A1: Vypracovaná cvičení mi zašlete emailem nejpozději do 17.3. – šlo o cvičení z pracovního sešitu na s. 11 – vše a rovněž v učebnici na s. 12 cv. 5. Přečtěte si článek na s. 15 v učebnici, neznámá slova vyhledejte ve slovníku, vypracujte cvičení 2,3,4,5 na s. 14 a cv. 6 na s. 15 v učebnici. Písemně rovněž zodpovězte cv. 7 a 8 na s. 15 v učebnici.

V pracovním sešitě vypracujte cvičení 1,2,3 na s. 13. Vyhledejte neznámá slova v textu na s. 13.

Všechny výše uvedené úkoly vypracujte písemně a zašlete mi emailem nejpozději do 17.3.  Odpovídající známky zadám do Bakalářů.

A2: K3 samostudium

Kn: úkol   Vypracovaný úkol odevzdejte ve škole, až bude znovu obnoveno vyučování.

MaM: Žáci si přečtou tento dokument K3 MaM a zaměří se zejména na základní pojmy a porozumění těmto pojmům.

SL:

Oscar Wilde

 • PS 107/1,3,4 – vypracovat úkoly

Opakování k testu z naturalismu (na 1. hodině po otevření školy):

 • PS 72/1
 • 73/1,2,7
 • 84/1,3

Umělecká avantgarda – učebnice pro 3. ročník, s. 5-6

 • přečíst s. 5-6
 • výpisky – charakteristika následujících směrů: kubismus, expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus
 • UČ s. 13 – výpisky, ukázka Vampír

N A2:  distanční výuka

N A1: Vypracujte cvičení na str.20/cv.20,21; dále str.180/cv. 23. Naučte se slovíčka                             13.lekce – 13.B a 13.C. Vypracované úkoly zašlete emailem nejpozději 17.3.

D, DF, SV: Zadání k samostudiu

DU:
https://www.youtube.com/watch?v=QNZnpVvEW_c dokument Skandální impresionisté
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1UedN7h2M&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l – dokument o Vincentu van Goghovi
https://www.youtube.com/watch?v=j91c-rIFiMU – trailer k filmu S láskou Vincent – lze stáhnout z internetu
https://www.youtube.com/watch?v=4aVHPBtWMVI – trailer k filmu Gauguin – lze stáhnou z internetu

ČL:
Samostudium a výpisky z učebnice:
František Halas – s. 76-77: dokončení – zajímavosti a ukázky z díla
Vladimír Holan – s. 78-79: výpisky a ukázky
Josef Hora – s. 73: výpisky a ukázky
Vítězslav Nezval – s. 74-75: výpisky a ukázky
+ příslušná cvičení v pracovním sešitě (zatím pro vaši kontrolu, že jste ze zápisků získali všechny potřebné informace)

ČJ:
– vypracovat pracovní listy rozdané ve škole – morfologie (zájmena a číslovky)
Doporučená literatura např. Český jazyk v kostce (nové vydání) – kapitoly morfologie a syntax

As2: seminář K3 samostudium

As1: Emailem mi zašlete vypracovaný domácí úkol, tj. shrnutí obsahu novinového článku, který jste si měli přečíst na seminář, svými vlastními slovy v rozsahu 5 vět anglicky nejpozději 17.3. Emailem mi zašlete vypracované úkoly z učebnice ze str. 63: cvičení 19 a 23 nejpozději 17.3. Známky zadám do Bakalářů. Kdo zatím neodprezentoval svou prezentaci, si ji připraví a přednese po znovuzahájení výuky. 

K4

M: PravdepodobnostOnline   MinulyTyden    K4NapsatNaWeb    NavodKWebu

PNs: Zopakujte si pracovní právo a občanské právo procesní. Po otevření školy Vás čeká  test, který bude obsahovat uvedené okruhy otázek. Nastudujte si trestní právo hmotné a procesní. Uvedené okruhy máte k dispozici v materiálech, které jsem Vám předala na začátku školního roku.

A2: Zopakujte si maturitní témata č. 4, 5, 6, tedy Book fair, Genres of literature, A favourite book of mine. Po otevření školy budou témata ústně zkoušena včetně již dříve zopakovaných témat (tj. témata č. 1-3: Bookshop, Library, Publishing). Emailem mi nejpozději 17.3. pošlete esej na téma „Eating out in the Czech Republic“ (150 slov) a 10 vět na nepravidelná slovesa v minulém čase a 10 vět na nepravidelná slovesa v předpřítomném čase – seznam je na s. 136 v pracovním sešitě. Kdo zatím neodprezentoval svou prezentaci, si ji připraví a přednese po znovuzahájení výuky. 

Kn: úkol  Vypracovaný úkol odevzdejte ve škole, až bude znovu obnoveno vyučování.

ČL:

Oficiální literatura

Drama v letech 1968-1989

 • 99 – výpisky
 • 99 – ukázky Haprdáns a Malý Alenáš
 • zhlédnout ukázku Haprdáns (alespoň prvních 15 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=77ovkOKTVxM

N A2 distanční výuka

N A1: Vypracujte cvičení str.110,111/cv.1A a 1B; dále str.228/cv.1,2,3 a str.229/cv.4, 5A, 5B.             Vypracované úkoly zašlete emailem nejpozději 17.3.

D, DF, SVs, DS: Zadání k samostudiu  

Lits
– vypracujte zadané referáty z četby a posílejte prezentace i poznámky ve wordu e-mailem mně, ale i na váš společný třídní e-mail, po návratu do školy je buď stihnete i odprezentovat, případně dostanete poznámky nakopírované
(do 20. 3. pošle Sára, Honza a , ostatní do 10. 4. – případně upřesníme po návratu do školy)

SL: Prostudovat materiály v příloze, další poznámky k severské literatuře a úkoly ke zpracování budou následovat. Severská literatura K4

ČJ
úkoly + materiály v příloze SAMOSTUDIUM K4 ČJ

DU
materiály v příloze samostudium K4 DU1

SV: K4 SV samostudium; MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE SAMOSTUDIUM

A1: K4 samostudium;  AUSTRALIA

As1: Choose one of the topics and write an essay about it.  The essay should be at least 250 words. More is acceptable and of course welcome. Please send it to my email by   20.3.2020.  Please write a title for the essay.  Please send it PDF. 

vzor;  zadání an opinion_essay_about_fast_food 

As2: Choose one of the topics and write an essay about it.  The essay should be at least 250 words. More is acceptable and of course welcome. Please send it to my email by   20.3.2020.  Please write a title for the essay.  Please send it PDF.

vzorzadání – life skills essay – writing_practice